Kända samlingar – Lagerman, Axel (1866-1921)

Provinsialläkaren Johan Axel Lagermans dödsruna, skriven av Axel Wahlstedt, finns införd i Numismatiska Meddelanden XXV (1930). Där kan man bland annat läsa följande:
“Som myntsamlare utvecklade han sig till en numismatisk finsmakare av första rang. Han övergick alltmer till att gilla endast förstklassiga exemplar och skydde inga kostnader när det gällde att för sin samling förvärva utsökta exemplar av sällsynta mynt. Till den första auktionen i Frankfurt am Main på den Bruhnska samlingen strax före världskrigets utbrott begav han sig sålunda själv och lyckades erhålla åtskilliga bland de där utbjudna sällsyntheterna bland svenska mynt, varibland förtjäna att nämnas:

Halvgyllen 1528

Daler 1540

1/4 Daler 1534

Krongyllen 1569

Daler 1593 (hertig Karl)

1/2 Öre Arboga 1627 utan bandslingor”.

(slut citat)

Som bekant så blev auktionen över den andra delen av Bruuns samling inställd pga 1:a världskrigets utbrott och Axel Lagerman lyckades därför köpa denna i sin helhet. På grund av sjuklighet sålde han sin svenska myntsamling 1918 till Israel Berghman, men behöll sina utländska mynt till sin död 1921.