Kända samlingar – Kroon, Erik (1923-1985)

“Den 23 april 1985 avled, helt oväntat , ingenjör Erik Kroon, 62 år gammal. Erik som var en intresserad numismatiker, hade under många år varit SNF:s klubbmästare. Han lämnade som sådan aldrig någon möda ospard för att göra våra sammankomster trivsamma. Han har därigenom och genom sitt alltid glada och trevliga sättunder åren skaffat sig många vänner. Bara 14 dagar före sin död fick Erik meddelande om att han tilldelats SNF:s guldnålför sina förtjänster. Vår förening och alla hans många vänner har gjort en stor förlust men vi kommer att minnas Erik – den glade, vänfaste kamraten.”                                (Göran Bergenstråle, SNT nr 6-1985)

Om Erik Kroons myntintresse, när det började och hur omfattande hans samling var, är inte känt. De flesta av hans Ahlströmskataloger finns dock bevarade och enligt hans egna anteckningar låg intresset främst på silvermynt och kanske då i synnerhet kastmynten. Enligt Johan Wilander så var Kroon även med och bjöd på diverse dukater, men blev oftast överbjuden, främst av Algård. På Ahlströms auktioner 1-24 (1972-1981) köpte han (minst) 46 mynt enligt redovisningen nedan, och där finns ingen dukat.

2 Öre 1544 och 1592

4 Mark 1607 och 1615

1 Riksdaler 1631, 1640 och 1653

1 Mark 1647

2 Mark 1658, 1659 och 1673

1 Riksdaler 1676 (efterprägling)

1 Mark 1689

2 Öre 1664

1 Riksdaler 1707

8 Mark 1697

2 Mark 1701 och 1719

5 Öre 1711

2 Caroliner 1718

1 Carolin 1718

1 Öre 1720

1 Riksdaler 1727 (dubbelporträtt) och 1731

Reseriksdaler 1731 och även en utan årtal

1/4 Riksdaler 1736 och 1748 (SM 105c)

2 Mark kastmynt: Ulrikas begravning 1741 och Fredriks begravning 1751

1 Mark 1721

10 Öre 1740

5 Öre 1725

1 Daler SM 1730 (plåtmynt)

1/8 Riksdaler 1767 (stort huvud)

2 Mark kastmynt: Adolf Fredriks kröning 1751 och begravning 1771

2/3 Riksdaler 1776

1/3 Riksdaler 1778

1/24 Riksdaler 1778

2 Mark kastmynt: Gustav III:s kröning 1771

1/3 Riksdaler kastmynt: Änkedrottningens begravning 1782 och kungens begravning 1792

1 Riksdaler 1796

1/3 Riksdaler kastmynt: Änkedrottningens begravning 1813 och kungens begravning