Kända samlingar – Johansson, Sten (1903-1982)

Sten Johansson var järnvägstjänsteman från Åstorp i Skåne. Om hans samlande är inte mycket känt, men när hans samling såldes på Ahlström 31 (1985) innehöll den över 1300 svenska mynt och även lite sedlar och danska mynt. Spännvidden låg från medeltid till Karl XV, och av alla valörer. Guldmynten var dock fåtaliga, medan riksdalersamlingen överskred 130 ex från 1542 och framåt. Kvalitén låg oftast kring 1+. Nedan en kort sammanställning.

Medeltid.  58 mynt varav det intressantaste myntet torde ha varit en örtug från Karl Knutsson Bonde 1448-1457 (LL 2b).

Gustav Vasa.  26 mynt av vilka kan nämnas Svartsjödalrar 1542 och 1544, några ytterst rara fyrkar från 1532 samt en Mark 1549

Erik XIV.  16 mynt, bl.a. 2 mark 1562, 1 Mark 1567 och 16 Öre klipping 1563 med kolon både före och efter årtalet

Johan III.  90 mynt av vilka kan nämnas 2 Daler uå (Lev 66), 2 st Daler 1573 (Lev 94 och 97), Daler 1575 (Lev 115) samt en 2 Mark klipping 1569 (Lev 783var)

Sigismund. 14 mynt av valörerna 1 Öre, ½ Öre samt Fyrk

Karl (IX) Riksföreståndare.  13 mynt varav en Daler 1603 och 4 Öre 1602 är intressantast

Karl IX.  33 mynt varav 18 i markvalörer och resten öresvalörer. Högst estimerat var en 2 Mark 1605 i kvalitet 1+ (2200 kr)

Hertig Johan.  3 mindre intressanta öresmynt

Gustav II Adolf.  76 mynt varav 24 i silver. Mest intressant var Riksdalrarna 1615, 1616 och 1632, 8 Mark 1617 samt 2 Mark 1617

Kristina  74 mynt varav 38 i silver. 7 st riksdalrar och några 4 mark tillhörde höjdpunkterna.

Karl X Gustav  19 mynt av valörerna 2 Mark och 1 Öre i silver samt 1/4 Öre i koppar

Karl XI  188 mynt fördelat på 2 st 8 Mark, 8 st 4 Mark, 37 st 2 Mark, 5 st 1 Mark, 7 st 5 Öre, 24 st 4 Öre, 20 st 2 Öre, 32 st 1 Öre, 4 st 2-öringar från Landskrona samt 49 kopparmynt i olika valörer

Karl XII  81 mynt och där var Riksdalern 1913 det värdefullaste mynt.

Fredrik  163 mynt varav bl.a. det första guldmyntet en 1/4 dukat 1740 samt hela 21 st riksdalrar

Adolf Fredrik  85 mynt varav 1/4 dukat 1754, 7 st riksdalrar samt 26 besittningsmynt

Gustav III  35 mynt inklusive 2 st 5 kopek 1787 (både SM 108a och b)

Gustav IV Adolf  60 mynt varav dukat 1808 och 10 st riksdalrar

Karl XIII  22 mynt varav 2 st riksdalrar

Karl XIV Johan  107 mynt varav 4 dukater och 8 riksdalrar

Oscar I  101 mynt varav 3 dukater och 16 fullstora riksdalrar

Karl XV  60 mynt varav 11 st 4 Riksdaler Riksmynt