Kända samlingar – Hellström, Per (1905-1995)

F.d. provinsialläkaren och orföranden i Göteborgs Numismatiska Förening (1958-1968) Per Enar Lambert Hellström föddes i Kungsör i Södermanland men fick p.g.a. sitt arbete som läkare flytta många gånger i sitt liv. 1945 fick han fast tjänst som provinsialläkare i Surte i Västergötland och där stannade han till pensioneringen 1969, varefter han flyttade till Malaga i Spanien. Vid hemkomsten 1983 bosatte han sig slutligen i Uddevalla.

Per Hellström började samla mynt 1950 och tack vare sitt engagemang gjorde han sig snart känd som en mångkunnig numismatiker, skicklig föredragshållare och författade även nr 10 av GNF:s småskrifter “Ompräglingar och tillfällighetspräglingar”. I sitt samlande intresserade han sig speciellt för Kristinas riksdalermynt och planerade också en bok i detta ämne. Tråkigt nog kom manuset på avvägar så boken blev aldrig färdigskriven. Betydelsefulla inköp till samlingen gjordes dels genom köp av Karl Skårmans samling (1953), Bernhard Olofssons 2:a samling (1958) och betydande poster ur Manne Jakobssons samling (1965-66), och dels på SNF-auktionerna under 1950- och 60-talen. 

Mot slutet 1980-talet började Hellström att avveckla delar av sin omfattande samling. Exempelvis var merparten av Gustav Vasas mynt på Ahlström 39 (1989) från Hellström och samma sak gäller många av de bättre mynten på Ahlström 48 (1994). Det mesta delades dock upp mellan de tre sönerna och där ligger mycket kvar än idag. 

En utförligare porträttering av Per Hellström finns att läsa i SNT 6 (1995) skriven av J.O.Björk.

Nedan en påbörjad lista med rariteter som legat i Per Hellströms samling:

1 Öre 1641     ex Manne Jakobsson 1965

Riksdaler 1734     inköpt 1959

1/2 Riksdaler 1726 liten bild     inköpt 1959

2 Mark 1732 med FRIDERICVS  ex SNF 53 (dec 1963), ex Svensson

1/2 Riksdaler 1753     ex Hirsch Mynthandel 1965

1/4 Riksdaler 1752     inköpt maj 1955

10 Öre 1760     ex T.Högberg 1959

1/6 Riksdaler 1787     ex SNF:s auktion i maj 1966, ex Svensson

Dukat 1800     inköpt 1958

1/6 Riksdaler 1817     inköpt 1957

1/8 Rd Sp 1830 med omlettrad rand   

1/8 Rd Sp 1830 med stjärnor och blad ex SNF auktion 1964, ex Svensson 

1/8 Riksdaler Specie 1837     inköpt på en dansk auktion i oktober 1956