Kända samlingar – Hagander, Julius (1925-2009)

Julius Hagander är välkänd för dom flesta svenska myntsamlare och personteckningen nedan är bara en mycket kort sammanfattning. En mer djupgående berättelse om hans livsgärning finns att läsa i dom 4 auktionskatalogerna.

Julius Hagander föddes i Rostock där fadern var vicekonsul. Hemmet i Sverige låg dock i Malmö där fadern hade ett företag i livsmedelsbranschen. Hagander utbildade sig i ekonomi och marknadsföring och 1955 blev han VD i familjeföretaget som vid den tiden flyttats till Liechtenstein där det var det 3:e största i det lilla landet. Samma år flyttade Hagander och hans hustru Monica till Basel som blev deras bostadsort resten av livet.

Myntintresset började spira redan på 1960-talet men det var länge ett mycket stillsamt samlande. Det var under lång tid inte mycket som vittnade om att Hagander skulle skapa en av dom mest fantastiska svenska myntsamlingarna i modern tid. I vidstående lilla tabell kan man se hans inköp fördelade på 3 perioder och dess värde när objekten såldes på auktionerna

1964-1983     97 objekt x 4017 euro =  389625 euro

1984-1991     619 objekt x 8579 euro = 5310170 euro

1992-2009     178 objekt x 10420 euro = 1854790 euro

Han började alltså samla guldmynt 1964 vid 39 års ålder, men dom första 20 åren blev det bara ca 5 mynt/år. 1985-1986 accelererade det rejält med några stora inköp av Claes-Olof Algård och den absoluta huvuddelen av samlingen tillkom under endast 7 år. Man kan också se att han undan för undan koncentrerade sig på allt dyrare och sällsyntare mynt.

Inköpen gjordes på många ställen men det var främst 5 säljare/auktionshus som betydde mycket för att bygga upp samlingen. Dom angivna priserna är vad mynten betalades för på Haganders auktioner. 

Claes-Olof Algård            139 objekt x 12437 euro =          1,7 miljoner euro

Ahlström auktioner          100 objekt x 14685 euro =          1,5 miljoner euro

Jan Andersson                276 objekt x 4107 euro =           1,1 miljoner euro

Schmitz auktioner            75 objekt x 11728 euro =          0,88 miljoner euro

Bjarne Ahlström               38 objekt x 14819 euro =          0,55 miljoner euro

När det gäller Dukater och Riksdalrar så hade Hagander nästan allt. I förteckningen nedan är tyngdpunkten lagd på det han saknade och skulle ha köpt ifall han fått tillfälle. 

Adolf Fredrik

Det präglades totalt 36 årgångar av 3 olika dukattyper och av dessa är det 9 årgångar som inte längre är kända i privat ägo. Av kvarvarande årgångar hade Hagander 26 av 27 möjliga. Det enda som saknades var dukaten 1754. (Som jämförelse kan nämnas att Svensson hade 27 olika, även 1754, och Oldenburg hade 30.) Av riksdalrarna saknades endast SM 44a, alltså 1754 med gs F under bilden.

Gustav III

Vad gäller vanliga dukater så hade Hagander alla årtal och 1789 hade han båda varianterna (rent årtal och 1789/87). Det enda han saknade var 1782 med rent årtal, hans ex var 1782/79.

Av Ädelfordukaterna saknade han bara 1784, av det årtalet finns det bara 1 känt ex och det har inte varit ute till salu sedan Hirsch 2 (1970). 

Av riksdalrarna hade han alla årtal och därutöver 5 varianter vad gäller porträtt och ompunsade årtal.

Noteras kan att av 28 dukater i samlingen så hade han köpt 13 av C.O.Algård.

Gustav IV Adolf

Komplett serie både av Dukater och Riksdalrar, och av dukaterna 1796 och 1798 hade han t.o.m. dubbel uppsättning. Den enda variant han saknade och kanske velat ha är Riksdalern 1794 med felstavningen FOLKFT.

Karl XIII

Komplett serie av både Dukater och Riksdalrar.

Karl XIV Johan

Riksdalern 1837 med G på halsen saknades och dukaten 1836 existerar nog inte i privat ägo, men annars fanns alla årtal och viktiga varianter av guldmynt och riksdalrar i samlingen. Därutöver fanns också 3 mycket rara provmynt med riksdalervalör i samlingen.

Oscar I

4-dukaten och 2-dukaten 1852 existerar inte i privat ägo, så dom saknades även i Haganders samling. Annars var serierna kompletta både för guldmynt och riksdalrar. Som bonus hade han SM 175 (provriksdalern 1855) som bara är känd i 2 exemplar. 

Karl XV

Även här var serierna kompletta inklusive dukaten 1867 med omvänt mm och dom båda carolinerna 1871 och 1872 med stort öra.