Kända samlingar – Forsell, Bo

Bo Forsell arbetade som ekonomichef på Skoogs Elektriska AB i Malmö, ett företag med flera miljarder i årsomsättning. Tydligen var han även mycket lyckosam när det gällde sin privata ekonomi och beviset för detta var att han byggde upp en fantastisk myntsamling enbart med hjälp av pengar som kom från fondavkastningar. Han samlade i första hand på medeltidsmynt, samt en icke oäven typmyntsamling från Gustav Vasa och framåt.

Efter Forsells frånfälle  (1997-1998?) fick Bertil Wennström uppdraget att sälja myntsamlingen. Detta gjorde han genom att hugade spekulanter fick inkomma med anbud. Sedan gjorde han en bedömning om anbudet var i nivå med vad myntet kunde inbringa på en auktion när säljarprovisionen var bortdragen. Huvuddelen av samlingen såldes dock på Ahlströms, främst på auktion 60 där man kan känna igen Forsells mynt genom de angivna provenienserna. Exempelvis ingick fyra av fem möjliga blodklippingar, vilka sällan legat i samma samling.

Samlingens förnämsta mynt blev dock inte sålt. Det var en 8 Daler SM, förmodligen 1659, och ägs fortfarande av en dotter boende i Paris. En märklig omständighet i det sammanhanget var att Forsells chef, Gunnar Skoog, även han var ägare till en 8 Daler SM (1660). Det exemplaret såldes senast av Uppsala Auktionsverk i december 2016.          (Källa: Jan-Olof Björk)