Kända samlingar – Erickson, Torsten Osvald 1907-1979

(Foto Ahlström 22)

Torsten Osvald Erickson föddes 1907 i Brunskog i Värmland. 1926 emigrerade han till Amerika där han bosatte sig i Kalifornien och försörjde sig som bl.a. brädgårdsarbetare, byggnadsarbetare och järnvägsarbetare. Under andra världskriget blev han inkallad och deltog bl.a. i den stora allierade invasionen av Frankrike. Efter krigsslutet fick han arbete vid ett tryckeri i Oakland och arbetade där till sin pensionering 1969. Därefter återvände han till Sverige och Arvika där han bodde till sin död 1979. Under sina år i Amerika gjorde Erickson 2 besök i Sverige, 1937 och 1957.

Eriksson började samla mynt redan under unga år och lyckades trots knappa medel bygga upp en stor samling skandinaviska mynt. Större delen av samlingen (ca 450 mynt) såldes på Ahlström 22 (1980) och den bestod då mest av riksdalervalörer och, från Gustav III och framåt, ca 120 guldmynt. Nedan en påbörjad lista på rariteter som legat i Erikssons samling.

Riksdaler 1738 mm GZ

1/2 Riksdaler 1734

Riksdaler 1760

Dukat 1777

Dukat 1804

Riksdaler 1820 med stor bild

2 Riksdaler Riksmynt 1862