Kända samlingar – Ekström, Gunnar (1883-1969)

Gunnar Ekström var född i Stockolm och utbildade sig till civilingengör. Dom första dryga 20 åren efter studenten arbetade han hos ett privatföretag som bland annat innebar att han var bosatt i Åbo 1910-1916. 1927 startade han dock ett eget företag, “Maskin AB Gunnar Ekström”, som han drev till pensioneringen 1945.

1919 hittade han, 36 år gammal, ett gammalt kopparmynt, 2 öre SM från Fredriks tid. Detta fynd skulle leda till en av dom förnämsta samlingarna av svenska mynt som funnits i privat ägo. Efter Ekströms bortgång 1969 funderade makan Vera länge och väl på vad hon skulle göra med samlingen, och konsulterade därvid även Bjarne Ahlström. En del dubbletter såldes redan på Ahlström 2 (1972) för Veras egen räkning men huvudsamlingen såldes senare på 8 Ahlström-auktioner 1975-1987 där behållningen gick till den nyss upprättade “Gunnar Ekströms Stiftelse för numismatisk forskning”. Magnus Wijk har i sin “Index över Gunnar Ekströms myntsamling” räknat ut att det totala resultatet omräknat till 2005 års penningvärde blev över 48 miljoner kronor vilket gott och väl räckte för att finansiera en professur i numismatik. För den som vill läsa mer om Gunnar Ekström kan ta en titt i någon av katalogerna till Ahlströms auktioner 8, 11, 12, 14, 18, 22, 26 eller 35, samt ovan nämnda “Index” av Magnus Wijk.

För övrigt kan nämnas att stommen i Ekströms samling utgjordes av mynt som tidigare tillhört Israel Berghman. Denne sålde 1921 sin samling till mynthandlaren Jacques Schulman, Amsterdam, som i sin tur sålde det mesta till den amerikanske storsamlaren Virgil Brand, vilket inte var populärt i svenska kretsar. Efter Brands död 1926 började Berghmans mynt att dyka upp på marknaden igen och Ekström lyckades under åren 1926-1950 köpa tillbaka 1765 st, många i utomordentlig kvalitet och raritet. Alla Ekströms mynt som blir medtagna på Raritetssidan kommer fortlöpande att listas här nedan.

Karl XII

2 Dukater 1702                       ex Berghman (1947)

Dukat 1697                             ex Vogel (1926)

Dukat 1701                             ex Berghman (1950)

Dukat 1708                             ex Jacques Schulman, Amsterdam (1931)

Dukat 1710                             ex Berghman (1950)

Dukat 1711                              ex Hirsch mynthandel (1962)

Dukat 1713                              ex Berghman (1950)

Dukat 1714 med 1713 års porträtt     ex Berghman (1950)

Dukat 1714 med 1714 års porträtt     ex Berghman (1950)

Dukat 1715                             ex Vogel (1926)

Dukat 1718                             ex Berghman (1941)

1/2 Dukat 1701                      ex Berghman (1950)

1/4 Dukat 1700 sm 24            ex Berghman (1950)

Riksdaler 1718 med Clevevapnet          ex Berghman (1950)

8 Mark 1698 med axelharnesk          ex Vogel (1926)

8 Mark 1700                            ex Appelgren 45 (1922)

8 Mark 1701                            ex Berghman (1950)

4 Mark 1697                            ex Berghman (1947)

4 Mark 1697                            ex Vogel (1926)

4 Mark 1714                            ex Berghman (1950)

4 Mark 1715                            ex Bobergs lagerkatalog 1 (1925)

2 Mark 1697                            ex Hans Schulman, New York (1962)

2 Mark 1713                            ex Berghman (1950)

1 Mark 1697                            ex Hirsch mynthandel (1947)

1 Mark 1699                            ex Vogel (1926)

1 Mark 1704                            ex Apelgrens lagerkatalog 3 (1928)

1 Mark 1706 mm HZ                ex Berghman (1950)

1 Mark 1706 mm LC                 ex Berghman (1950)

1 Mark 1710                             ex Berghman (1950)

1 Mark 1711                             ex Berghman (1950)

1 Öre sm 1715 rutad rand        ex KG Bergman (1926)

Ulrika Eleonora

Dukat 1719                               ex Berghman (1950)

Fredrik

Dukat 1720                              ex Berghman (1950)

Dukat 1720                              ingen proveniens

Dukat 1725                              ex Berghman (1949)

Dukat 1728  sm 13                   ex Berghman (1949)

Dukat 1732  sm 15a                 ex Berghman (1949)

Dukat 1738                              ex Berghman (1947)

Dukat 1738 Ostindisk              ex Berghman (1950)

Dukat 1743 Ostindisk              ex Berghman (1950)

Dukat 1743 Ädelfors                ex Berghman (1950)

Dukat 1744                              ex Berghman (1950)

Dukat 1745                              ex Berghman (1950)

Dukat 1747 Ädelfors                ex Berghman (1950)

Dukat 1748                              ex Berghman (1950)

Dukat 1750 Ostindisk              ex Appelgren 45 (1923)

Dukat 1750 Ädelfors                ex Berghman (1950)

1/2 Dukat 1746 Ädelfors         ex Berghman (1941)

Riksdaler 1723 “Krell”             ex Berghman (1948)

Riksdaler 1738 mm HZ             ex Berghman (1950)

1/2 Riksdaler 1734                  ex Berghman (1947)

1/4 Riksdaler 1748 SM 105c    ex Berghman (1950)

4 Mark 1720                              ex MC Hirsch (1947)

4 Mark 1737                              ex Berghman (1950)

2 Mark 1722                              ex Berghman (1950)

2 Mark 1731 sm 114b                ex Berghman (1950)

2 Mark 1736                               ex Berghman (1950)

Adolf Fredrik

Dukat 1751                              ex Berghman (1950)

Dukat Östra Silverberget 1751     ex Nilsson (1925)

Dukat 1752                              ex Berghman (1950)

Ädelforsdukat 1753                  ex Berghman (1950)

Dukat Östra Silverberget 1754     ex Berghman (1950)

Dukat1771                               ex Berghman (1950)

1/2 Dukat 1754                        ex Appelgren

1 Riksdaler 1756                       ex SNF:s auktion (1954)

1 Riksdaler 1761                       ex Berghman (1950)

1/2 Riksdaler 1753                   ex Holmbergs auktion 127 (1924)

1/2 Riksdaler 1766 med gs        ex Sjödahl (1924)

1/4 Riksdaler 1752                    ex Berghman (1950)

1/4 Riksdaler 1753                    ex Berghman (1950)

1/4 Riksdaler 1755                    ex Berghman (1950)

Gustav III

Dukat 1771                              ex Berghman (1950)

Dukat 1774                              ex Berghman (1950)

Ädelforsdukat 1774                  ex Berghman (1950)

Dukat 1776                              ex Berghman (1950)

Ädelforsdukat 1783                  ex Berghman (1950)

Ädelforsdukat 1783                  ex Wedberg

Dukat 1787                                     ex Berghman (1950)

Dukat 1792                             Holmbergs 134 (1925) ex Nils Nilsson

Gustav IV Adolf

Dukat 1795                              ex Nilsson (1925)

Dukat 1796                              Jacques Schulman (1931)

Ädelforsdukat 1796                  ex Berghman (1950)

Dukat 1807                              Appelgren 45 (1923)

Karl XIII

1 Riksdaler 1814 med NORR       ex Sjödahl (1924)

1/6 Riksdaler 1809                   ex Berghman (1950)

Karl XIV Johan

2 Dukat 1836                            ex Berghman (1950)

2 Dukat 1839                            ex Nilsson (1925)

1 Dukat 1835                            ex Vogel (1926)

1 Riksdaler 1819 med mm OL     ex Berghman (1950)

1 Rd 1827 med “Troyska ass”, 9 serafer     ex Sjödahl (1924)

Oscar I

2 Dukat 1850                            J.Schulman (1931)

Karl XV

Carolin 1872 med stort öra          Appelgren (1922)

1 Riksdaler Riksmynt 1862          ex Berghman (1950)

25 Öre 1862                              ex Berghman (1950)