Kända samlingar – Eklund, Ole Per (1873-1950)

Om Ole Per Eklund författat av Sonny Serrestam 

Svenskamerikanen Ole P. Eklund var på sin tid världens kanske störste kopparmyntsamlare, med över 40 000 mynt från hela världen när samlingen var som störst. Han var född i Armatofta, Skåne år 1873. Vid 16 års ålder utvandrade han till Amerika och bosatte sig hos sin broder i Nebraska. Under tre år arbetade han i dennes affär, varefter han flyttade vidare till Idaho. I tio år arbetade han här som skogbrandvakt. Hans vandringslust förde honom vidare till Kalifornien där han försörjde sig som kusk. Det var här han kom att intressera sig för mynt. År 1908 bosatte Eklund sig i Spokane, där han byggde ett litet hus, i vilket han kom att bo resten av sitt liv. Som uppehälle tjänade han som sågverksarbetare.  Eklund hade ej någon formell utbildning, mer än den han fick genom mynten, och den var inte dålig. Genom dessa lärde han sig förstå tyska, franska och italienska, förutom de skandinaviska språken. Mynten och polletterna, som han också samlade – beskrev han noggrant med vacker handstil utanpå de små vita påsarna/konvolut, som han själv gjorde i tusental. Han bildade aldrig familj; han sa själv att han inte hade råd med både fru och mynt. Av samtiden beskrevs han som en mycket generös person med ett gott hjärta. Brevledes hade han kontakt med många mynthandlare och privatsamlare. Det var en konversationsform som passade Eklund, eftersom han blev döv. Från 1920-talet och framåt fick han genom personliga kontakter i Sverige handplockade, felfria exemplar av valörerna 5, 2, och 1 öre. Hans boksamling omfattade över 30 000 volymer i skilda ämnen. Denna testamenterades i sin helhet till American Numismatic Society.  Den spontana reflektionen man gör av denna beskrivning, är hur han med de knappa medel som stod honom till buds, kunde bygga upp en så stor samling. Svaret är naturligtvis sparsamhet och ett brinnande intresse för numismatiken. Eklund tillhörde flera numismatiska sällskap. År 1945 belönades han av American Numismatic Association (där han var medlem på livstid) för sina insatser som samlare och artikelförfattare, främst i The Numismatis

 Motslutet av sin levnad började Eklund avyttra en del mynt. Svenskamerikanen E. Öström köpte år 1947 bl.a. ett 8 dalers plåtmynt från 1662. Detta lämnandes i december 1980 till försäljning på NASCA: s auktion i förhoppning om att detta skulle säljas till Sverige – vilket också skedde, för ca 130 000 kronor. Efter en kort vila hos en svensk mynthandlare såldes det till Timmermansordens myntkabinett, där det idag finns. Eklunds mycket vackra 2 ½ öre KM 1661 såldes också på denna förnämliga auktion. Efter Eklunds död i februari 1950 övertogs samlingen av anhöriga, och är sedan länge skingrad år olika håll. En episod av intresse för svenska myntsamlare skall här berättas. Den dåvarande danske mynthandlaren Lars Brix satte omkring 1980 in en annons i en amerikansk mynttidning, att han ville köpa danska mynt. Efter ett tag fick han svar och ett antal kopparmynt med åsatta priser översändes honom. De var billiga och av mycket hög kvalité. En tid senare fick han ytterliga en sändning med lika vackra mynt. Eftersom kvalitén var så hög betalade Brix 15 % mer än begärt pris. När det visade sig att det fanns mycket mera, blev det flyget över atlanten. Vid ankomsten fann Brix att det rörde sig om Eklunds samling. Där fanns bl.a. utsökt vackra skandinaviska och ryska mynt. Dessa och en del annat köpte Brix. Det hela var en mycket stor affär, men flygresan hem gick i första klass! Mynten såldes sedan på privata och på auktion, bl.a. hos Oslo Mynthandels auktion 6, 1981 och på Ahlstöms auktioner i början av 1980-talet.  Eklund är väl värd dessa rader i en svensk publikation, där nästan inget tidigare är skrivet om honom. För värdefulla upplysningar tackar förf. Sten Törngren.