Kända samlingar – de Laval, George 1883-1970

Överstelöjtnant Georg de Laval började samla mynt omkring sekelskiftet. Redan 1902 kan man finna namnet de Laval som köpare på Holmbergs auktioner. Under 30 år bygger han upp en förnämlig samling, men det största förvärvet torde ha varit när han, enligt obekräftade källor, i början av 30-talet kom i besittning av I.A.Bonniers Karl XI-samling. Han blev medlem i SNF 1927 och var dess auktionsförättare 1947-1965.

Första större försäljningen (400 mynt) gjordes på Jacques Schulmans auktion nr 185 (18-19/12 1933) i Amsterdam. Det har antagits att det då var dubletter som såldes, men många av mynten var av sådan dignitet att han knappast kan ha haft dubletter av dem alla. Huvudsamlingen såldes privat 1941 till tandläkaren Manne Jakobsson, Lindesberg och fabrikören Sven E.Westberg, Nyköping. Jakobsson/Westberg lämnar dock 65 av de tyngsta pjäserna till Appelgren som säljer dem vidare till Axel AX:on Johnsson, och dessa hamnar slutligen på Avesta Myntmuseum. Efter Westbergs död några år senare övergick hela samlingen till Manne Jakobsson. Vid denna försäljning 1941 sparade De Laval en liten elitsamling på drygt 100 svenska kopparmynt vilka senare såldes på SNF:s auktion 18 i september 1947.

Redan på 30-talet började De Laval att i stället bygga upp en samling med antika mynt, vilken han delvis behöll ända till sin död 1970. Den grekiska delen såldes dock av Glending & Co 1955 och innehöll drygt 700 mynt. Knappt 500 mynt ur den romerska delen såldes på Hirsch 1 (1966).

Lars O. Lagerqvist skrev i sitt minnesord över de Laval i Nordisk Unions Medlemsblad nr 6 1970:

”Georg de Laval tillhörde den samlargenerationen som lade grunden till en kollektion redan före första världskriget. Han berättade många gånger, hur det var att sitta på Holmbergs auktioner bredvid Sven Svensson och därefter gå in till ett närbeläget konditori där T. G. Appelgren – som inte ville besöka Holmbergs auktioner – satt och väntade på att få granska inköpen”. Vid ett tillfälle visar de Laval sitt missnöje med ett inköp. Vid Holmbergs auktion 136 år 1926 (Holmbloms samling) köpte de Laval 1 riksdaler 1707 med peruk i hög kvalité för 88 kr + 5 % = 92.40. Om köpet skriver han i sin auktionskatalog ”Dyrt! Svinaktigt dyrt. Mitt allra dummaste myntinköp”.

Mer att läsa om De Laval hittar man i boken om Nils J.Lindbergs samling och i SNT nr 8-2008, där författaren i båda fallen heter J.O.Björk. Nedan en lista med exempel på rariteter som legat i De Lavals samling. De flesta gick sedan till Manne Jakobsson.

Medeltid

Appelgren var mellanhand vid försäljningen 1941 och i ett brev skriver han att De Lavals medeltidssamling var “den största och värdefullaste som finnas i privat ägo”. Där ska bl.a. ha funnits 9 st mynt från Olof Skötkonung. Även en Anundpenning med ULAH som Jakobsson och Westberg säljer via Appelgren till Axel Ax:on Johnsson.

Gustav Vasa

Daler 1534 med kåpa     såld på Schulmans auktion 1933 

Daler 1535 

Mark 1536 

Rund Åbomark  

Rektangulär Åbo 16 öre    

Rombisk Åbo 8 öre 1557 

Erik XIV

2 Mark

1/2 Mark

2 Öre klipping 1566     Till Axel Ax:on Johnsson 1941

Hertigarna Johan och Karl

8 Mark Blodsklipping 1568     såld på Hirsch lagerlista 64 (1970)

Johan III

1/2 Daler 1592

Sigismund

Daler 1594

Mark ortig 1593

Hertig Karl

8 Mark guldklipping 1598

Riksdaler 1593

2 mark 1587

Karl IX

16 Mark 1607

Hertig Johan

Riksdaler 1617

Gustav II Adolf

10 Mark guldklipping 1626     utbjuden på Schulmans auktion 1933 men förmodligen återköpt eftersom den (eller en likadan) även fanns i samlingen 1941

2 Dukat 1632 från Augsburg

Arbogaklipping 1627     såld på SNF 18 (1947)

2 Öre 1626, valsverkspräglad klipping    ex Cavalli 1927 och såld efter 1970

1/2 Öre provmynt Nyköping 1629     såld på SNF 18 (1947)

Axel Oxenstierna

Reichtaler utan år (Würtsberg)

Kristina

3 Dukat från Riga 1646     såld på Schulmans auktion 1933

1 Öre 1641 (koppar)     såld på SNF 18 (1947) till Manne Jakobsson

Karl XI

17 stycken dukater var till salu på Schulmans auktion 1933. Eventuellt blev en del återköpta för vid försäljningen 1941 ingick det också 19 dukater från Karl XI.

Dukat 1664     Till Axel Ax:on Johnsson 1941

Gripenhjelmdukat 1695     Till Axel Ax:on Johnsson 1941

8 Mark 1667

Thaler 1666 från Wismar   såld på Schulmans auiktion 1933

4 Mark från Reval 1664     såld på Schulmans auktion 1933

2 Mark från Reval 1664     såld på Schulmans auktion 1933

1 Öre 1686 på kvadratisk plants (prakt)     såld på SNF 18 (1947)

Karl XII

9 st olika dukater

Oscar I

4 Skilling Banco provmynt 1844     såld på SNF 18 (1947)

Karl XV

1 Riksdaler Riksmynt 1862         

25 Öre 1862

10 Öre 1862