Kända samlingar – Dahlgren, Otto Wilhelm (1858-1921)

Disponent Otto Wilhelm Dahlgren, Sala, kom genom sin myntsamlande morbror Daniel Rådberg tidigt att intressera sig för mynt. Han byggde upp sin samling dels genom köp av andra samlare och dels genom uppköp av under tiden gjorda myntfynd. 

Efter Otto Wilhelms död övertogs samlingen av sonen professor Karl Vilhelm Ossian Dahlgren i Uppsala (1888-1976). Denne var inte samlare men behöll ändå samlingen under hela sitt liv.