Kända samlingar – Coyet, Adolf (1835-1906)

Adolf Gabriel Coyet föddes 1835 i Stora Mellösa. Studerade i Lund och började 1860 arbeta som kanslist på civildepartementet. 1862 fick han arbete som kammarjunkare vid hovet, en tjänst han behöll ända till pensioneringen. När Coyet började intressera sig för mynt är inte känt, men samlingen han skapade var “rikhaltig” som Daniel Holmberg uttryckte det när den bjöds ut på hans 59:e auktion i slutet av november 1902. Katalogen innehöll 1343 nummer svenska mynt och ett 80-tal utländska.

Adolf Fredrik

Dukat     17581763 och 1765

Ädelforsdukat 1761

1/2 Dukat 1755

1/4 Dukat 1754 och 1755

Riksdaler 1756, 1759, 1760, 1761 och 1765

1/2 Riksdaler 1753 och 1755

1/4 Riksdaler 1752, 1753 och 1755

4 Mark 1752 med snedräfflad rand

2 Mark 1754

10 Öre 1760

Gustav III

Dukat 1776, 1777 och 1781

Ädelforsdukat 1771

5 Kopek 1787 utan mm

Gustav IV Adolf

Dukat 1795, 1800, 1803, 1805, 1807 och 1808

Ädelforsdukat 1796 och 1801

Daladukat 1804

Karl XIII

Dukat 1810, 1813, 1815 och 1817

Daladukat 1810

Karl XIV Johan

4 Dukat 1837

2 Dukat 1836

Dukat 1818, 1822, 1830, 1835, 1838, 1841, 1842 och 1843

Riksdaler     1827 och 1829 med Troyska ass

Riksdaler Banco     1829

1/3 Riksdaler Banco 1829

1/6 Riksdaler Banco 1829

Oscar I

4 Dukat 1846 och 1850

2 Dukat 1857

Dukat 1847, 1848, 1857 och 1859

Karl XV

Dukat 1860, 1862, 1865, 1867 och 1868

2 Riksdaler rm 1862

1 Riksdaler rm 1862