Kända samlingar – Carlsson, Ingemar (1924-1994)

(Foto J. O. Björk)

Ingemar Carlsson var från Laxå där fadern hade en handelsträdgård. På grund av att han fick diabetes i unga år var Ingemars uppväxt svår på många sätt, men trots en 30%-ig skolfrånvaro fick han ändå högsta betyg i dom flesta ämnen. Han fick så småningom anställning som kontorist och senare som kamrer på ett rörmontageföretag i Laxå, där han blev kvar till 1983. I början av 1980-talet fick han även uppdrag av Laxå bruksmuseum att göra en inventering och upprätta en inventarieförteckning.

När Ingemar Carlssons myntintresse väcktes är inte känt, men en dag 1969 knackade han på dörren till Yngve Almer i Örebro och presenterade sig: “Mitt namn är Ingemar Carlsson i från Laxå och jag skulle kunna tänka mig att samla på gamla mynt”. Till Almers oerhörda häpnad visade det sig att Carlsson var väl förberedd: “Han hade lånat all tillgänglig myntlitteratur på Laxå bibliotek. Jag har varken förr eller senare träffat någon som har för avsikt att börja samla mynt och dessförinnan varit så enormt påläst”.

För den som vill läsa mer om Ingemar Carlsson och hans samlande kan katalogen till Ahlströms “Specialauktion 22 oktober 1995 Ingemar Carlssons myntsamling” rekommenderas.

Carlsson var mest intresserad av dom enklare mynten som varit ute i cirkulation och gjort nytta. Gärna felpräglingar och tydliga ompräglingar. När hans samling såldes av Ahlströms innehöll katalogen 2830 loter av mynt, polletter, medaljer och litteratur. Många sällsynta varianter och felpräglingar varav dom flesta tyvärr inte är medtagna i Raritetssidans förteckningar eftersom dom oftast inte är avbildade i auktionskatalogerna. Dom som ändå finns med är listade nedan:

10 Öre 1760

Besöket i Avesta 1794 på pollettämne med slät rand