Kända samlingar – Burmester, Carl Willhelm (1852-1922)

Burmester var apotekare och rentier. En av SNF:s donatorer och invald som hedersledamot 1914. Sålde sin myntsamling till Israel Berghman 1906 och sin medaljsamling på Appelgrens auktion i maj 1922. Ett fylligare porträtt av Burmester finns att läsa i boken om Nils J.Lindbergs samling skrivet av J.O.Björk. 

Nedan en lista på mynt som legat i Burmesters samling.

Gustav Vasa

Åbo örtug utan år          ex Bukowski 113 (1898), ex Oldenburg  (se Nils J.Lindberg nr 75)

Åbo örtug utan år          ex Bukowski 113 (1898), ex Oldenburg  (se Nils J.Lindberg nr 76)

Johan III

Ungersk gyllen 1569          ex Bukowski 88 (1894), ex A.Levin

Hertig Johan

4 Mark 1613                 ex Bukowski 113 (1898), ex Oldenburg (Nils J.Lindberg nr 186)

Kristina

Dukat 1641 Pommern         ex Bukowski 85 (1893), ex KMK

2 Dukat 1646 Riga          ex Bukowski 85 (1893), ex KMK

Karl X Gustav

2 Dukat 1658 Pommern         ex Bukowski 85 (1893), ex KMK

Karl XI

2 Dukat 1697 Pommern          ex Bukowski 85 (1893), ex KMK

Karl XII

Dukat 1709          ex Bukowski 80 (1892), ex L.T.Elliot

Dukat 1718          ex Bukowski 80 (1892), ex L.T.Elliot

Dukat 1701 Riga         ex Bukowski 80 (1892), ex L.T.Elliot

Fredrik

Dukat 1738 ostindiskt guld     ex Bukowski 80 (1892), ex L.T.Elliot

Dukat 1741 Ädelfors          ex Bukowski 85 (1893), ex KMK

Dukat 1749          ex Bukowski 80 (1892), ex L.T.Elliot

Adolf Fredrik

Dukat Östra Silverberget 1751 ex Bukowski 119 (1899), ex Oldenburg

Dukat 1771                        ex Bukowski 119 (1899), ex Oldenburg

Gustav IV Adolf 

Dukat 1790                             ex Bukowski 119 (1899), ex Oldenburg

Dukat 1794                             ex Bukowski 119 (1899), ex Oldenburg

Ädelforsdukat 1796                 ex Bukowski 159 (1904), ex Meisner

Dukat 1797                             ex Bukowski 119 (1899), ex Oldenburg

Karl XIV Johan

4 Dukater 1841                              ex Bukowski 119 (1899), ex Oldenburg

Dukat 1819                                     ex Bukowski 119 (1899), ex Oldenburg

Oscar I         

4 Riksdaler Riksmynt 1855        ex Bukowski 119 (1899), ex Oldenburg