Kända samlingar – Bruun, Lars Emil (1852-1923)

Lars Emil Bruun var en dansk affärsman som föddes strax utanför Köpenhamn. 1883 startade han en egen firma och satsade på exportverksamhet, främst då av smör. Verksamheten torde ha gått bra för tydligen är hans namn på sina håll fortfarande liktydigt med just “smör”. Samlat mynt hade han gjort sedan unga år men i takt med att det ekonomiska oberoendet ökade så gjorde han också större och större numismatiska förvärv. Han sålde dock större delen av sin samling 1914-1918 (beskrivs närmare längre ner) men det visade sig bara vara en förberedelse inför en ännu större affär. 1922 lyckades han nämligen förvärva släkten Bille-Brahes enorma samling. Vid tiden för hans död i november 1923 ägde Bruun en av de största samlingarna någonsin i norra Europa. Förutom danska mynt, medaljer och numismatisk litteratur så innehöll samlingen även på norska, svenska (2600 objekt), slesvig-holsteinska, engelska, irländska, northhumberländska och östangelska mynt. En del avyttrades efter hans död men det mesta, närmare 20000 objekt, blev kvar. Enligt hans testamente, som skrevs 1923, skulle de efterlämnade samlingarna utgöra en reservsamling till “Den Konglige Mynt- og Medaillensamling” under 100 år. Därefter var hans vilja att samlingen skulle säljas till förmån för hans ättlingar. Som så ofta är fallet när stora värden står på spel så finns det starka krafter som arbetar för att få en del av kakan. Morten Eske Mortensen har skrivit en hel del i ämnet

Bruun ägde alltså två betydande samlingar av svenska mynt. Den första delades delades upp i två delar och skulle säljas 1914 av firma Adolph Hess Nachfolger i Frankfurt. Den första delen som innehöll mynt till och med Gustav II Adolph hölls den 18-19 maj detta år och klubbades för totalt 69000 mark. Den andra delen, som innehöll mynt från Christina och framåt, skulle hållas den 27:e oktober men fick ställas in på grund av krigsutbrottet. Bruun sålde i stället dessa mynt direkt till Axel Lagerman i början av 1918 som i sin tur sålde den till Israel Berghman samma år.

Det fortsatta ödet för andra delen av Bruuns samling är inte helt utrett. Berghman sålde ett antal dubbletter, som uppkommit efter Lagermanaffären, på Appelgrens onumrerade auktion den 28-29 oktober 1918, men det går bara att i undantagsfall avgöra om han behöll Bruuns ex eller det andra som han hade sedan tidigare. Viss hjälp har man i det fallet av att Carl Gotthard Bonde var storköpare på den auktionen och han var oftast noggrann i sina proveniensanteckningar. Dom flesta av Bruuns mynt torde dock ha blivit kvar i Berghmans samling till 1921 när han sålde allt till mynthandlaren Jacques Schulman i Amsterdam, som i sin tur sålde det mesta till amerikanen Virgil Brand. Gunnar Ekström lyckades senare köpa tillbaka inte mindre än 1765 st av Berghmans mynt och en del av dessa var naturligtvis ex Bruun. Detta till trots så får man nog ändå anse att större delen av Bruuns samling förlorat sin proveniens. För rariteter där antalet kända ex är starkt begränsat finns dock en möjlighet att rekonstruera provenienserna och nedan listas de rariteter i Bruuns samling som är medtagna på Raritetssidan. 

Adolf Fredrik

Dukat 1752                     Förmodligen till Ekström 1950. Ekström hade ett ex men hade endast Berghman i proveniensen

Ädelforsdukat 1753     Till Ekström 1950

Dukat 1754 Östra Silverberget     Till Ekström 1950

Ädelforsdukat 1757

Ädelforsdukat 1763

Gustav III

Ädelforsdukat 1771    

Dukat 1775    

Dukat 1776                 Till Ekström 1950

Dukat 1779

Ädelforsdukat 1783     Till Bonde 1918. Berghman hade 2 ex; Bruuns exemplar såldes på Appelgrens auktion i oktober 1918 och det andra gick till  Virgil Brand 1921 och sedan till Ekström 1950.

Dukat 1787                 Berghman hade 2 ex och Bruuns ex i kvalitet “sehr schön” såldes förmodligen på Appelgrens auktion i oktober 1918. Det andra som var i bättre kvalitet gick till Virgil Brand och sedan till Ekström 1950.

Gustav IV Adolf

Dukat 1793

Smålandsdukat 1796     Till Ekström 1950

Dukat 1798

Dukat 1799     Berghman hade 2 ex varav det ena såldes på Appelgrens auktion i oktober 1918 som Bonde köpte. Troligen gick Bruuns ex vidare till Brand 1921.

Smålandsdukat 1801     Förmodligen till Ekström 1950. Berghman kan dock ha haft 2 ex även här.

Dukat 1807

Karl XIII

Dukat 1815             Berghman hade 2 ex varav det ena såldes till Bonde på Appelgrens auktion i oktober 1918. Förmodligen gick Bruuns ex vidare till Brand 1921.

Riksdaler 1814 med NORR

Karl XIV Johan

2 Dukat 1836        Förmodligen till Ekström 1950

1 Dukat 1820        Okänt vilket porträtt

1 Dukat 1822        Till Virgil Brand 1921

1 Riksdaler 1819 med mm OL     Förmodligen till Ekström 1950

1 Rd 1827 med “Troyska ass”, 9 serafer     Till Skårman 1954

1 Riksdaler 1837

Oscar I

4 Dukat 1846

2 Dukat 1850

1 RdRm 1856 med 1855 års bild

Karl XV

2 Riksdaler Riksmynt 1862