Kända samlingar – Brand, Virgil (1861-1926)

Virgil Michael Brand var en av världens genom tiderna största myntsamlare, kanske den allra största. När han dog 1926 ägde han uppskattningsvis 360000 mynt från hela världen. Denna ofantliga samling delades efter hans död mellan hans båda bröder Horace och Armin. Horace Brands hälft innehöll flest svenska mynt, bland annat största delen av Israel Berghmans andra samling som Virgil Brand köpte 1921. Horace Brand började snabbt avyttra sin del, och försäljningen sköttes i huvudsak av mynthandlaren B.G.Johnsson i St.Louis. I stort sett alla Horace Brands mynt var sålda när han dog 1946. Armin Brand tog längre tid på sig att sälja sin del och lät en del gå i arv till sin dotter. Sista resterna av hans del såldes genom Sotheby´s så sent som på 1980-talet, där även en del svenska guldmynt gick under klubban. Om även dessa en gång legat i Israel Berghmans samling är dock svårt att veta. (Källa: “Gunnar Ekströms Myntsamling” av Magnus Wijk)

Adolf Fredrik

Dukat 1751                               Till Ekström 1950

Dukat 1752                               Till Ekström 1950

Gustav III

Dukat 1771                               Till Ekström 1950

Dukat 1774                               Till Ekström 1950

Ädelforsdukat 1774                   Till Ekström 1950

Dukat 1776                               Till Ekström 1950

Ädelforsdukat 1783                   Till Ekström 1950

Dukat 1787                               Till Ekström 1950

Gustav IV Adolf

Ädelforsdukat 1796                   Till Ekström 1950

Ädelforsdukat 1801                   Till Ekström 1950

Karl XIII

1/6 Riksdaler 1809                    Till Ekström 1950

Karl XV

1 Riksdaler Riksmynt 1862          Till Ekström 1950

25 ÖRE 1862                              Till Ekström 1950