Kända samlingar – Bohlin, Niklas Alexander (1852-1935)

Direktör Niklas Alexander Bohlin föddes i Skara 1852. Bohlin började samla mynt omkring sekelskiftet. Under de första två decennierna av 1900-talet nådde myntsamlingen sin höjdpunkt. Mynthandlarna T. G. Appelgren och D. Holmberg var Bohlins huvudleverantörer och ombesörjde också auktionsinrop för Bohlins räkning. Vid Bohlins frånfälle 1935 ärvdes samlingen av C-O Algårds mor. Algård förvärvade i sin tur samlingen år 1948.