Kända samlingar – Bernström, Andreas (1845-1925)

Grosshandlaren Andreas Bernström föddes i Helsingborg 1845, men flyttade 1885 till Stockholm för att gå in som delägare i broderns firma, “John Bernström & Co”. 1887 övertog han firman helt och drev den fram till 1914 när han gick i pension.

Bernström var redan som 27-åring en av undertecknarna till SNF:s stiftelseurkund den 2:a december 1872. Som samlare koncentrerade han sig på, i nämnd ordning, medaljer, sedlar, polletter och mynt. Speciellt hans samling av personmedaljer och sedlar lär vid den tiden ha varit bland dom mest betydande i privat ägo. Hans myntsamling var däremot inte så omfattande, men genomgående av utsökt kvalitet. Bernströms riksdalersamling såldes på J.Schulmans 12-13/6 1928 i Amsterdam, totalt 215 st från 1534 till 1871. När och var övriga samlingar blev sålda har jag inte kunnat utröna. (Källa T. Högbergs bok “Svenska Numismatiker under fyra sekler”)

De flesta av Bernströms mynt har numera tyvärr förlorat sin proveniens men de som finns kvar vittnar definitivt om hans kvalitetskänsla.  

Karl (XI), Riksföreståndare

Daler 1599                MISAB 6, ex Pega, ex Nordlind 1 (2006), ex Schulmans (1928)

Karl XIV Johan

4 Dukat 1839                     Ahlström 71

Oscar I

4 Dukat 1846                          Ahlström 71