Kända samlingar – Berggren, Herbert (1908-1972)

(Foto Ahlström 24)

Smidesmästare Herbert Berggren föddes den 24:e november i Landsbro, Småland. Han var under hela sin levnad hemorten trogen och gick i smideslära hos fadern. Enligt vitsord var Berggren en skicklig yrkesman och dessutom en duktig finsnickare, vilket i någon mån framgår av myntfacket på bilden ovan som ingår i dett egenhändigt tillverkade myntskåpet. Berggren var mycket omtyckt och hade en stor bekantskapskrets tack vare sitt glada och varma sinnelag. Vid sidan av numismatiken ingick bland annat trädgårdsskötsel och och idrott i hans intressesfär.

På 1920-talet började Bergren samla mynt och då i första hand utländska objekt. Ungefär 20 år senare avyttrade han dock sin utländska samling för att helt ägna sig åt att samla svenska mynt från Gustav Vasa och framåt. De första åren gjordes inköpen mestadels av privatpersoner. År 1947 sökte han medlemskap i SNF och kvarstod där till sin bortgång den 8:e juni 1972. När Berggren så småningom tyckt sig ha fått en viss kännedom om svensk numismatik, började han på allvar ta kontakt med mynthandlarna för flera och större inköp. Han hade speciellt goda förbindelser med mynthandlare C.G.Hesselblad i Stockholm, vilken ombesörjde inköpen på SNF:s auktioner och hos Münzen und Medaillen i Basel för Bergrens räkning. Det kan även nämnas att han fanns med i Appelgrens kundregister och där markerad som en stor köpare. (Text Yngve Almer)

Herbert Berggrens samling såldes på Ahlström 24 (1981) och innehöll då över 1100 mynt. Inga guldmynt och bara enstaka plåtmynt, men annars var spridningen stor från riksdalrar till kopparmynt. Mynten var genomgående av god kvalitet. Nedan en sammanfattning av samlingen.

Gustav Vasa  12 mynt varav 1/2 Dalern 1545 var högst estimerat (10000 kr). Där fanns även 1 Daler 1542 och 1545, 1 Mark 1540, 1557 och 1560 samt ½ Mark 1544

Erik XIV  5 mynt av mindre intresse

Johan III  20 mynt av vilka 4 Mark 1571 (klipping) är värd att nämnas

Sigismund  3 mynt

Karl (IX) Riksföreståndare  3 mynt

Karl IX  5 mynt, bland andra 1 Riksdaler 1608

Gustav II Adolf  21 mynt varav 16 kopparmynt. Riksdalrarna 1616 och 1617 utgjorde topparna

Kristina  36 mynt varav 7 Riksdalrar och 25 kopparmynt. Högst estimerat var Riksdalern 1642 (5000 kr)

Karl X Gustav  9 mynt med bland annat 2 mark 1657, 1658 samt utan år

Karl XI  75 mynt som toppades 8 Mark 1695

Karl XII  61 mynt med bl.a. en 8 Mark 1700 som estimerats till 9000 kr. Där fanns även Riksdalrar 1713 och 1718, samt 4 mark 1698.

Ulrika Eleonora  9 mynt som toppades av 2 Mark 1719

Fredrik  83 mynt med bl.a. 6 Riksdalrar, 3 delriksdalrar samt 1 Mark 1721. Värt att nämna är också 1/2 Daler SM 1749 som verkar ha varit Berggrens enda plåtmynt.

Adolf Fredrik  31 mynt med Riksdalern 1763 och 1/4 Riksdalern 1768 som toppar

Gustav III  30 mynt varav 11 Riksdalrar

Gustav IV Adolf  36 mynt varav 4 Riksdalrar

Karl XIII  18 mynt med bl.a. Riksdaler 1815

Karl XIV Johan  78 mynt och där förtjänar jubileums riksdalern 1821 i kvalitet 01 att omnämnas.

Oscar I  74 mynt varav 9 stycken riksdalrar

Karl XV  37 mynt varav 2 Riksdaler rm 1864 var högst estimerad (4500 kr)

Oscar II  185 mynt

Gustav V  316 mynt

Gustav VI Adolf  19 årsset och 6 övriga mynt