Kända samlingar – Berg, Henric

Förrådsförvaltaren Henric Berg Sundbyberg, samlade såväl svenska som utländska mynt. Berg var ledamot av SNF under åren 1910-1930. Bergs mynt- och medaljsamling samt numismatiska bibliotek avyttrades på D. Holmbergs auktion nr 145 den 31 januari 1929.