Kända samlingar – Andersson, Jan

Jan Andersson

Karl XIII

1 Riksdaler 1814 med NORR

Karl XIV Johan

1 Riksdaler 1819 med mm OL               Såld privat till Hagander 1991

1 Riksdaler 1820 med Karl XIII:s bild     Såld privat till Hagander 1991

1 Riksdaler 1827 med “Troyska ass”, 9 serafer      Såld privat till Hagander 1991

1 Riksdaler 1829 med “Troyska ass”      Såld privat till Hagander 1991

1 Riksdaler Specie 1837                        Såld privat till Hagander 1991

1 Riksdaler Specie 1843                        Såld privat till Hagander 1991

1/2 Riksdaler Specie 1838                    Såld på Ahlström 45 (1992)

Oscar I

1 Riksdaler Specie/4 Riksdaler Riksmynt 1855  Såld privat till Hagander 1991

1 RdSp/4 RdRm 1856 med 1855 års bild     Såld privat till Hagander 1991