Kända samlingar – Andersson, Gustav W. 1891-1968

Gustav W. Andersson var ägare till Lindholmens Fiskeexport som bland annat exporterade stora kvantiteter fisk till Amerika. Privat levde han och hans familj relativt enkelt och enligt uppgift gick större delen av hans inkomster åt till att bygga upp en samling som till omfång och kvalitet var i paritet med Gunnar Ekströms. Under perioden 1968-1987 såldes Anderssons samling helt anonymt via Ahlströms Mynhandel och på dennes auktioner i Stockholm. Tack vare att dom angivits på Julius Haganders auktioner har dock många provenienser blivit räddade för eftervärlden. Nedan finns dom kända rariteterna i samlingen samt uppgift om när dom blev sålda.

Karl XI

Dukat 1664              Ahlström 2

Dukat 1669              Ahlström 12

Dukat 1671              Ahlström 36

Dukat 1673              Ahlström 36

Adolf Fredrik

Ädelforsdukat 1765              Ahlström sålde privat till Hagander

Gustav III

Dukat 1773             Ahlström 32 (1985) till Hagander

Karl XIV Johan

 2 Dukat 1830        Ahlström 32 (1985)

1 Riksdaler 1820 med Karl XIII:s bild          Ahlström 19 (1979) till Schmitz

1 Riksdaler 1827 med “Troyska ass”, 9 serafer         Ahlström 33 (1986)

1 Riksdaler 1829 med “Troyska ass”           Ahlström 33 (1986)

Oscar I

1/16 Riksdaler Specie 1849              Ahlström 26 (1982)