Kända samlingar – Algård, Claes-Olof (1925-2006)

Direktör Claes-Olof Algård, Vancouver, tillhör definitivt Sveriges största myntsamlare under 1900-talet. Det började 1948 när han förvärvade sin morfars, Niklas Alexander Bolhlins samling av svenska och svenska besittningars mynt (insamlat åren 1900-1935). Algårds ursprungliga tanke var att åstadkomma en så komplett årtals och variantsamling som möjligt, och han gjorde sig snart känd som en storköpare på olika auktioner, i synnerhet Svensson-auktionerna 1966 och 1970. Hur många mynt han totalt haft i sin ägo är svårt att beräkna eftersom han på 70-talet mer och mer övergick från traditionellt samlande till att handla med mynt. Förmodligen hade han en privat förteckning över de mynt han haft i sin ägo och det var den förteckningen han ville göra så diger som möjligt. Han slutade alltså att sträva efter att äga alla mynt på samma gång och sålde hela tiden för att få råd med nya inköp. Dom viktigaste försäljningarna var:Yngve Almers offertlista 10 (1972) 1108 kopparmyntAhlström 1 (1972) ej specifieratGalerie des Monnaies GmbH, Düsseldorf (1973)  besittningsmyntenAhlström 4 (1973) blandade valörer 761 myntAhlström 5 (1974) blandade valörer 637 mynt (huvudsakligen Algårds)privat till Schmitz samling (1976) fin kopparsamling (pris 325000 kr enl. Törngren)Per Österlunds myntauktion (1977) 261 silvermyntprivat till Schmitz samling (1979) 18 silvermynt, mest riksdalrar (pris 800000 kr)privat till Schmitz samling (1980) ej specificeratprivat till Haganders samling (1968-1992) 139 mynt och medaljer i guldSNF auktion 118 (1987) 374 svenska och utländska mynt och medaljer i guldAhlström 60 (1999) 4 silvermynt och 14 dukater (totalt estimerat till 610000 kr)

Algård gjorde sig främst känd för att alltid satsa på kvalitet och raritet, och han betalade ofta rekordsummor för dom mynt han ville ha. När Gunnar Ekströms Sturemarker såldes på Ahlström 14 (1977)  för rekordpriset 330000 kr var Algård köpare och hans yttrande “Det är den lyckligaste dagen i mitt liv” har blivit klassiskt.

I slutet av 1980-talet flyttade Algård till Vancover i Kanada, och blev därefter av naturliga skäl en sällan skådad gäst på dom svenska myntauktionerna. Det berättas dock att han 1995 kom hem för att vara med på Antikören 17 enbart för att han inte ville missa en dukat 1783 i praktkvalitet.

Det är som sagt omöjligt att veta exakt hur många mynt som varit i Algårds ägo, men för perioden 1771-1872 sålde han 43 guldmynt enbart till Julius Hagander. Nedan en lista på antalet guldmynt som det finns bokfört att han sålt från varje regent. Som sagts tidigare så var han mest intresserad av vackra och rara mynt och av dessa kan han ha haft både 2 och 3 exemplar i sin ägo. Ett fylligt porträtt av Algård finns att läsa i boken om Nils J.Lindbergs Samling skrivet av J.O.Björk.   

Adolf Fredrik:     8 mynt

Gustav III:     25 mynt

GIVA:              16 mynt

Karl XIII:        11 mynt

Karl XIV Johan:     18 mynt

Oscar I:          6 mynt

Karl XV:          7 mynt