Kända samlingar – Adolfsson, Karl

Advokat Karl Adolfssons stora samling av mynt, frimärken och antikviteter av alla de slag är allmänt känd enbart för att Sten Törngren nämner den i sin bok “Mitt liv i numismatikens underbara värld”. Där berättar han hur han under åren 1977-1984 får köpa en hel del intressanta mynt av Svante Ullvius som ärvt mynten av Adolfsson. Nedan en förteckning över mynt som Törngren angett kommer från Adolfssons samling.

1 Mark Åbo 1557

2 Riksdaler 1610 (Göteborgs grundande)

1 Riksdaler 1616 (hel ring under frälsaren)

1 Riksdaler 1620 (drottningens kröning)

1 Öre Arbogaklipping 1627

1/2 Riksdaler 1632

1/2 Riksdaler 1639

1 Öre sm 1640

1 Öre sm 1641

1/2 Riksdaler 1643 (CTINA)

1 Riksdaler 1644

1/4 Riksdaler 1646

8 Mark 1666

4 Mark 1668 (REX SVECIAE)

4 Mark 1669

8 Mark 1670

8 Mark 1670 (ett andra ex)

8 Mark 1695

1 Riksdaler 1707 (peruk)

1 Öre sm 1715

1 Riksdaler 1721

1 Riksdaler 1727

1 Riksdaler 1731

1 Riksdaler 1733

1 Riksdaler 1735

1 Riksdaler 1737

1 Riksdaler 1741

1 Riksdaler 1746

1 Riksdaler 1748 (serafimer)

1 Riksdaler 1750

1 Riksdaler 1754

1/3 Riksdaler 1799

1 Riksdaler 1801

1 Riksdaler 1819 (mm LB)

1 Riksdaler 1824

1 Dukat 1834

4 Riksdaler Riksmynt 1865