Epifanic, Bernhard

Bernhard Epifanic, bankdirektör och doktor i geografi vid Université de Paris, var under läsåret 1965-1966 bosatt i Stockholm där han gjorde en avhandling vid Stockholms Universitet. Det var vid denna tidpunkt han började samla svenska mynt och medaljer. Hans samling innehåller ca 2000 objekt från år 1250 fram till våra dagar. Han bildade en förening med namnet “Connaissance de la Suède par la Numismatique” (Kunskap om Sverige genom numismatik) och var dess förste ordförande. Hans samling har visats upp på “Svenska Klubben i Paris” vid deras jubileumsfirande 1981 och 1991.

Så många rariteter hittar man inte i Epifanics samling. Det är rätt tydligt att han inte sökt efter dessa specifict, men i en så stor samling är det nästan omöjligt att det inte slinker in en och annan i alla fall. Här nedan en redovisning av de som finns:

Gustav II Adolf

4 Mark 1614 med SVENKE (gamla sm 45b)

1 Öre Säter 1629 med MDCXXVIIII (gamla sm 153a)

Karl X Gustav

1 Öre 1659 med mm GW (gamla sm 31b)

Karl XI

8 Mark 1670 med spegelmonogram och slät rand (gamla sm 59a)

Karl XII

4 Mark 1698 med axelharnesk (gamla sm 38)

4 Mark 1704 (gamla sm 46)

1 Mark 1707 (gamla sm 89)

Gustav III

1 Dukat 1787 (gamla sm 14)