Typsida – Oscar I – 50 Öre

Myntfakta:

Stockholm     1857     4,25 g     21,9 mm     75,0% silver

Upplaga: 491832 ex

Myntmästare: Sebastian Tham      (mm ST)

Gravör: Lea Ahlborn

Sm 61

Ganska vanligt förekommande

(Foto MISAB 13)