Raritetssidan – Kristina – Riksdaler 1644 med årtalet MDCXLIIII

ex 1.

kvalitet 01, “instämplat Uco på åtsidans fält”

Samling Bonde på Ericsberg –> Nordlinds auktion Bonde 3 (2008) –> Sten Törngrens samling –>?

(Foto Bonde 3)

ex 2.

kvalitet 1+/01)(01

Alf Alfelins samling –> Nils-Unos samling

(privat foto)

ex 3.

kvalitet 1+/01, (med RE i åtsidans omskrift)

Myntkompaniet 16 (2019) –>?

(Foto Myntkompaniet 16)

ex 4.

kvalitet 1+, (RE)

Sven Svenssons samling –> Hirsch 2 (1970) –> Claes-Olof Algårds samling –> Åke Järnums samling –> Karl-Erik Schmitz samling (1979-1989) –> SBC och Spinks auktion i Zürich (1989) –> Ingvar Ehnbom som ombud –> Jan Anderssons samling (1989-1991) –> Julius Haganders samling (1991-2011) –> Künker 185, auktion Hagander 1 (2011) –>?

(Foto Hirsch 2)

ex 5.

kvalitet 1+, (RE)

Ahlström 44 (1991) –> Göteborgssamling

(Foto Ahlström 44)

ex 6.

kvalitet 1/1+, “varit hängd” (REGI)

Frossard auktion (1882) –> John Work Garretts samling –> The Johns Hopkins University –> Numismatic Fine Arts inc & Bank Leu AG auktion Garrett 3 (1985) –> Claes-Olof Algårds samling –> Ahlström 45 (1992) –> Sten Törngrens samling –>?

(Foto Ahlström 45)

ex 7.

kvalitet 1/1+, “varit infattad, uppgraverad”, (REGI)

Ahlström 37 (1988) –>?–> Ahlström 68 (2003) –> Lars-Erik Bomans samling (2003-2016) –> MISAB 20 (2016) –> Johan P:s samling

(Foto Ahlström 37)

Andra försäljningar:

ex. Andreas Bernström –> Schulman (1928) –>?–> Schulman (1930)