Raritetssidan – Kristina – 1 Mark utan år (mm “glödhakar”)

ex 1.

kvalitet 1+ (4,76 g)

Hirsch 3 (1975) –> Åke Järnums samling (1975-1979) –> Karl-Erik Schmitz samling (1979-1989) –> SBC och Spinks auktion i Zürich (1989) –> Hans Hirsch –>?

Både bild och viktuppgift saknades på Hirsch 3 och därför finns inget bevis för att det var just detta exemplar Järnum sålde till Schmitz 1979. Även om sannolikheten är låg så kan ju Järnum ha haft mer än ett ex av denna variant. (Foto från Schmitz katalog)

ex 2.      obs! andra sveakronor

kvalitet 1/1+ (4,81 g)

Karl-Erik Schmitz samling –> Kristianstads NF:s auktion (1990) –>?–> Antikörens skriftliga auktion i april 1991 –> Sten Törngrens samling –> Spink 143 (2000) –> J.Pedersens Mynthandel –> J.Holmbergs samling

Enda kända exemplaret med Mickelssons sveakronor. (Foto Spink 143)

ex 3.

kvalitet 1/1+, “svagt utpräglad, små repor”

Ahlström 63 (2001) –>?

(Foto Ahlström 63)

ex 4.

kvalitet 1/1+, “rengjord, plantsfel” (4,87 g)

Sven Svenssons samling –> SNF 154 (2007) –>?

Låg upplösning på denna bild, men man kan i alla fall se plantsfelet tillräckligt bra. (Foto SNF 154)

ex 5.

kvalitet 1, “plantssprickor”

Sten Johanssons samling –> Ahlström 31 (1985) –>?–> Chagallm på Tradera (2007) –>?

(Foto från Tradera)

ex 6.

Myntbörsen på Tradera (2007) –> Arvid W:s samling

(Myntbörsens foto)

ex 7.

kvalitet 1? (4,94 g)

Myntkompaniet 6 (2014) –>?

(Foto Myntkompaniet 6)

ex.

kvalitet 1+

Lars Emil Bruuns samling –> Israel Berghmans samling (1918-1921) –> Virgil Brands samling –> Gunnar Ekströms samling –> Ahlström 35 (1987) –> KMK

Detta ex köptes av Ulf Nordlind för KMK:s räkning och finns alltså inte längre i privat ägo. (Foto Ahlström 35)

Försäljningar där foto saknas:

ex. Otto Smith –> Ahlström 16 (1977) kvalitet 1?

ex. Ahlström 47 (1993) kvalitet 1, “repor, varit infattad?”