Varianter till typ 11:8

Varianter till 2 Mark 1665 med hel omskrift, porträtt med ornerat harnesk och en fältbindel som går upp mot höger axel; frånsida med mm IAK och en arabisk 2:a i valören. Sveakronorna utgörs av olika varianter av SM-bokens B-kronor. (Bon 160-162)

a. Bon 160. Bild saknas, men den enda egentliga skillnaden mot myntet nedan är att kronringarna har 4 parallella ränder.

b. Bon 161var. Kronringar med en bred längsgående rand. Samma variant som Bonnier ägde, men hans ex var dock kontramarkerad med Salzburgs vapen. (Foto MISAB 12)

C. Bon 162. Annat porträtt än på “a” och “b” ovan och dessutom annan interpunktion vid valören. (Foto MISAB 8)