Varianter till typ 11:6

Varianter till 2 Mark 1664 med hel omskrift, porträtt med ornerat harnesk och en fältbindel som går upp mot höger axel; frånsida med mm IK och en arabisk 2:a i valören. Sveakronorna utgörs av varianter av SM-bokens B-kronor. (Bon 145-146)

a. Bon 145. Variant med 10 små ringar i kronringarna.

b. Bon 146. Åtsidan stampidentisk med “a”. Frånsidans sveakronor har kronringar med tätt ställda vertikala streck.

c. Bon 159)(145. Intressant variant med ett porträtt som enligt Bonnier användes enbart 1665. (Foto Ahlström 28)