Varianter till typ 10:9

Varianter till 2 Mark 1664 med hel omskrift, porträtt med slätt harnesk och fältbindel som går upp mot höger axel. Inga prydnader i form av ringar och blommor. Frånsida med valören “2 M”, mm IAK samt SM-bokens krontyp B. (bon 140-142)

a.  Bon 140. Porträtt med 7 blad och 6 bär i kransen, 2 öglor och 2 bandändar i rosetten, 6 axelflikar samt “liggande nymånar” som interpunktion i omskriften; frånsida med mm IK, valören “2: M:” samt kronor med 9 ringar i kronringen.

b. Bon 141. Åtsida som föregående, men varierad interpunktion i omskriften; frånsida med kulor i stället för ringar i kronringarna. Valören 2:m:

c. Bon 142. Som föregående men med valören 2.M: