Varianter till typ 10:3

Varianter till 2 Mark 1664 med hel omskrift, porträtt med slätt harnesk, utan ringar vid axeln och utan blomma på bröstet. Frånsida med valören “II M”, mm IAK samt SM-bokens krontyp B. (bon 131-132)

a. Bon 131. Porträtt med 6 blad och 5 bär i kransen, 2 öglor och 2 bandändar i rosetten. Frånsida med mm IAK, valören “II M:” samt kronor av Bonniers typ 1664h.

b. Bon 131 var. Åtsidan stämmer in på bon 131 även om det är en annan stamp än a. På frånsidan är det dock fel sveakronor. (Oldcoins foto)

c. Bon 132var. Porträtt med 7 blad och 7 bär i kransen (bon 132 ska ha 6 bär). I stället för frånsida visas bilden av Bonniers typ 1664f, vilket det ska vara på bon 132.