Varianter till typ 29:9

Porträtt graverade med hjälp av en porträttpuns; mm DF i monogram 1672 (Bon 308-309)

a. Bon 308 med bandändan under öglan. (Foto MISAB 12)

b. Bon 309 med bandändan genom öglan. (Foto MISAB 8)