Varianter till typ 29:7

Porträtt graverade med hjälp av en porträttpuns; mm FIRST 1672 (Bon 305-306)

a. Bon 305. Avståndet i valören är 11 mm till skillnad mot bon 306 nedan. (Foto MISAB 10)

b. Bon 306. Avståndet i valören är 15 mm. Åtsidan som föregående. (Foto saknas)