Varianter till typ 29:6

Porträtt graverade med hjälp av en porträttpunskrontyp G3 1671 (bon 292-294 och 298-303)

a. Bon 292 med 4 punkter i omskriften, 9 blad men inga bär i kransen, 1 ögla och 1 bandända i rosetten. (Foto MISAB 12)

b. Bon 293. Som föregående med endast små variationer. (Foto MISAB 13)

c. Bon 294. Lite större glipa i omskriften och en annan släng på bandändan i rosetten, annars som föregående. (Foto MISAB 12)

d. Bon 298 med 4 punkter, 9 blad och 1 bär. Nedåtböjd bandända under öglan i rosetten. (Oldcoins foto)

e. Bon 299 med 4 punkter, 9 blad och 2 bär. Nedåtböjd bandända under öglan. (Foto saknas)

f. Bon 300 med 4 punkter, 9 blad och 2 bär. Uppåtböjd bandända under öglan. (Foto MISAB 12)

g. Bon 301 med 3 punkter, 9 blad och 2 bär. Bandändan genom öglan. (Foto saknas)

h. Bon 302 med 4 punkter, 9 blad men inget bär. Uppåtböjd bandända under öglan. Den lilla stampklumpen vid X i omskriften syns även på Bonniers teckning. (Foto Ahlström 65)

i. Bon 303 med 3 punkter, 9 blad men inget bär. Bandändan genom öglan. (Oldcoins foto)

j. Bon–. Endast 8 blad i kransen. (Foto MISAB 4)