Varianter till typ 29:4

Porträtt graverade med hjälp av en porträttpunskrontyp G2 1671 (bon 286-291)

a. Bon 286 med 4 punkter i omskriften, 9 blad men inga bär i kransen, 1 ögla och 1 bandända i rosetten. (Foto saknas)

b. Bon–)(288. Åtsidans kännetecken gemensamma med a förutom att detta ex ser ut att ha 2 bandändar. Frånsidan är som synes stampidentisk med bon 288. (Foto Ahlström 31)

c. Bon 287. Bonniers beskrivning är “Som nr 286 men REX” vilket förmodligen ska tolkas som att punkten efter REX saknas. (Foto Ahlström 68)

d. Bon 288 är ungefär som a och b men med bär i de 2 nedersta bladvecken. Lägg också märke till att detta bon-nummer har 3 punkter efter M i valören. (Foto Ahlström 34)

e. Bon 290var med 3 punkter i omskriften, 9 blad och 2 bär i kransen, 1 ögla och 1 bandända i rosetten. Åtsidan är nog som Bonniers ex även om rosetten blivit lite felritad i boken. Frånsidan är däremot en annan med tätare mellan de övre kronorna. Inga punkter vid valören. (Foto MISAB 2)

f. Bon 291 med SVE i omskriften. (B. Åslunds foto)