Varianter till typ 29:3

Porträtt graverade med hjälp av en porträttpunskrontyp G2 1670 (bon 273-282)

a. Bon 273 med 4 punkter i omskriften, 9 blad i kransen, 1 ögla och 1 bandända i rosetten. Inga bär i kransen. Det finns ett flertal variationer på denna variant som Bonnier inte kände till. (Foto Ahlström 66)

b. Bon 274 med 3 punkter i omskriften, 9 blad, 1 ögla och 1 bandända. (Foto MISAB 8)

c. Bon 275 med 3 punkter, 9 blad, 1 ögla och 1 bandända. “Toppbladet når till I”. (Foto MISAB 1)

d. Bon 276 med 4 punkter, 10 blad, 1 ögla och 1 bandända. Åtsidan stampidentisk med bon 266, frånsidan med bon 275. (Foto MISAB 2)

e. Bon 277 med 4 punkter, 8 blad, 1 ögla och 1 bandända. (Foto Ahlström 9)

f. Bon 278 med 4 punkter, 9 blad, 1 ögla och 1 bandända. 1 bär i nedersta bladvecket. Porträttet ska i övrigt se ut som på bon 272. (Foto saknas)

g. Bon 279 skall vara som bon 275 (c ovan) förutom ett bär i andra bladvecket nerifrån. (Foto saknas)

h. Bon 280 med 4 punkter, 9 blad, 1 ögla och 2 bandändar. 2 bär i de 2 nedre bladvecken. “Toppbladet når till I, nästa blad 1 mm nedanför punkten”. Myntet på bilden stämmer exakt med Bonniers beskrivning förutom att man bara kan se 1 bär. (Foto MISAB 20)

i. Bon 281 med 4 punkter, 9 blad, 1 ögla och 1 bandända. 4 bär i kransen. (Foto MISAB 2)

j. Bon 282 med 4 punkter, 9 blad, 3 öglor och 1 bandända. 1 bär i nedersta bladvecket. Kransrosetten bör vara lätt att känna igen med en stor ögla ovanför bandändan och 2 små under. (Foto saknas)