Varianter till typ 29:2

Porträtt graverade med hjälp av en porträttpuns; krontyp G1 1670 (bon 262 och 264-272)

a. Bon 262 med 4 punkter i omskriften, 8 (?) blad i kransen, 1 ögla och 1 bandända i rosetten. (Foto MISAB 2)

b. Bon 264 med 3 punkter, 9 blad, 1 ögla och 1 bandända. Inga bär i kransen. (Foto MISAB 13)

c. Bon 265. Sveriges kanske första porträttpuns har börjat användas och skillnaden mellan de olika bon-numren är minimal. Säkrast för att hitta rätt är att titta på kransrosettens utformning. (Foto MISAB 20)

d. Bon 266 med 4 punkter, 10 blad, 1 ögla och 1 bandända. Lite osäkert om det verkligen är 10 blad i kransen på bilden, men annars stämmer Bonniers beskrivning perfekt. (Foto MISAB 12)

e. Bon 267 med 3 punkter, 9 blad och 4 bär i kransen, 1 ögla och 1 bandända i rosetten. Speciellt för denna är det framåtlutande O i CAROLVS. (Foto Ahlström 48) 

f. Bon 268. Som föregående men upprättstående O i CAROLVS och en annan form på rosetten. (Peter Erikssons foto)

g. Bon 269. Exakt som föregående förutom att denna ska vara kontramarkerad med Strassborgs vapen. Enligt uppgift ska detta ex ligga i en samling i Moskva. (Foto saknas)

h, i och j. Bon 270-272 med 4 punkter i omskriften, 9 blad och 4 bär i kransen, 1 ögla och 1 bandända i rosetten samt bakåtlutande O i CAROLVS. Skillnader sinsemellan enligt nedan.

Bon 270. Bandändan ligger över öglan, toppbladet pekar mot I i omskriften. (Foto saknas)

Bon 271. Bandändan ligger under öglan, toppbladet pekar mot I i omskriften. (Foto saknas)

Bon 272. Bandändan ligger under öglan, toppbladets spets ligger efter punkten efter XI. (Foto MISAB 10)