Varianter till typ 28:6

Varianter till 2 Mark 1670     porträtt med mantel, veck framåt bröstet och mantelflikar vid axeln; däremellan en hårlock som når ner under avskärningen; G-kronor och mm FIRST (Bon 263 och 285)

Porträtten är graverade av Arvid Karlsteen.

a. Bon 263 vars åtsida är stampidentisk med bon 258 från 1669 och därmed graverad av Karlsteen. Frånsidan har de första G-kronorna som nog är Meybusch verk. (Foto Ahlström 51)

b. Bon 285 och även den har en åtsida av Karlsteen och en frånsida av Meybusch. (Foto Bonde 5)