Varianter till typ 28:4

Varianter till 2 Mark 1670     porträtt med mantel, veck framåt bröstet och mantelflikar vid axeln; däremellan en hårlock som når ner under avskärningen; F-kronor och mm FIRST (Bon 254-256 och 258-261)

a. Bon 254 med 4 punkter i omskriften och 6 blad i kransen. Årtalsettan med rak bas. (Foto MISAB 8)

b. Bon 254var. Som föregående men något varierat porträtt. (Foto Ahlström 34)

c. Bon 255. Som föregående men varierat porträtt och årtalsettan med bockfot. (Foto Bonde 6)

d. Bon 256 med 4 punkter i omskriften och 7 blad i kransen. Årtalsetta med rak bas. (Foto saknas)

e. Bon 257 med 4 punkter i omskriften, 8 blad i kransen, 1 ögla och 1 bandända i rosetten. Årtalsetta med bockfot. (Foto MISAB 12)

f. Bon 258. Som föregående men 2 bandändar i rosetten. (Foto Ahlström 9)

g. Bon–. Som föregående men 2 öglor i rosetten och årtalsetta med rak bas. (Foto MISAB 9)

h. Bon 259 med 4 punkter, 9 blad, 1 ögla och 1 bandända. Årtalsetta med bockfot. (Foto saknas)

i. Bon 260 med 3 punkter, 8 blad, 1 ögla och 1 bandända. Årtalsetta med rak fot. (Foto Ahlström 34)

j. Bon 261 med CAROLUS och SUECIAE, 4 punkter, 8 blad, 1 ögla och 1 bandända. Årtalsetta med rak fot. (Foto saknas)

k. Bon–. CAROLUS och SUECIAE, 4 punkter, 7 blad, 1 Ögla och 1 bandända. (Oldcoins foto)

l. Bon–. Som föregående men ingen bandända i rosetten. (Foto Ahlström 22)