Varianter till typ 28:3

Varianter till 2 Mark 1669     porträtt med mantel, veck framåt bröstet och mantelflikar vid axeln; däremellan en hårlock som når ner under avskärningen; F-kronor och mm FIRST (Bon 242-246)

a. Bon 242 med 4 punkter i omskriften och 6 blad i kransen. (Foto Ahlström 52)

b. Bon 243 med 4 punkter i omskriften och 7 blad i kransen. (Foto Ahlström 18)

c. Bon 243var. Som föregående men med ett något varierat porträtt. Att detta ex inte är exakt som Bonniers ex ser man på att den första punkten i omskriften INTE är högre placerad än de övriga punkterna. Små detaljer att hålla reda på när man läser Bonniers förteckning. (Foto MISAB 10)

d. Bon 243var. Ytterligare ett ex som är varierat på samma tema. (Foto MISAB 27)

e. Bon 244. Inga punkter i omskriften och 7 blad i kransen. (Foto MISAB 10)

f. Bon 245. Åtsidan som föregående men frånsidan saknar interpunktion. (Foto MISAB 12)

g. Bon 246. CAROLUS och SUECIAE, 4 punkter i omskriften, 7 blad i kransen samt 1 ögla och 1 bandända i rosetten. (Foto Ahlström 34)

h. Bon 246var. Ett tydligt varierat porträtt som bland annat har 2 bandändar och ingen ögla i rosetten. (Foto Ahlström 18)