Varianter till typ 28:2

Varianter till 2 Mark 1669     porträtt med mantel, veck framåt bröstet och mantelflikar vid axeln; däremellan en hårlock som når ner under avskärningen; höga B-kronor och mm FIRST (Bon 247-249)

a. Bon–. 4 punkter i omskriften och 6 blad i lagerkransen. (Foto Bonde 5)

b. Bon–. Inga punkter i omskriften och 6 blad i kransen. (Foto Aurum 5)

c. Bon 247 med 4 punkter i omskriften, 7 blad i kransen, 1 ögla och 1 bandända i rosetten. (Foto MISAB 7)

d. Bon 247var. Det enda som visar att detta ex inte är stampidentiskt med Bonniers nr 247 är att punkternas läge i förhållande till omskriften inte stämmer med hans beskrivning. (Foto Ahlström 19)

e. Bon 247var. Ytterligare en variation på samma tema. (Foto MISAB 13)

f. Bon 248 med 3 punkter i omskriften och 7 blad i kransen. (Foto Ahlström 29)

g. Bon 249 med CAROLUS och SUECIAE, 4 punkter och 8 blad. (Foto Ahlström 7)