Varianter till typ 28:1

Varianter till 2 Mark 1669     porträtt med mantel, veck framåt bröstet och mantelflikar vid axeln; däremellan en hårlock som når ner under avskärningen; låga B-kronor och inget mm (Bon 866)

a. Bon 866. Omskrift med CAROLUS och SUECIAE, 7 blad i kransen. (Foto saknas)

b. Bon 866var. CAROLUS och SUECIAE. Detta ex har 8 blad i kransen vilket skiljer den från a. (Foto Ahlström 31)

c. Bon 866var. Som b men varierat porträtt. (Foto Ahlström 20)

d. Bon–. CAROLVS och SVECIAE, 7 blad i kransen. (Foto Ahlström 7)