Varianter till typ 27:4

Varianter till 2 Mark 1670  porträtt med tydlig och mycket högt satt axelavskärning; krontyp B (bon 283-284)

a. Bon 283 förutom att detta ex inte är kontramarkerat med Strassborgs vapen som Bonniers ex var. Åtsidan användes även 1669. (Foto Ahlström 65)

b. Bon 284. Samma åtsida ännu en gång, men nu har man använt en romersk 1:a i årtalet. (Foto saknas)