Varianter till typ 27:3

Varianter till 2 Mark 1669  porträtt med tydlig och mycket högt satt axelavskärning; krontyp F (bon 252-253)

a. Bon 252. 4 punkter i omskriften, 5 blad i kransen, 2 öglor och 2 bandändar i rosetten. Bilden är ett montage av en åtsida från Ahlström 18 och en frånsida från MISAB 12. Båda sidorna är dock stampidentiska med Bonniers exemplar.

b. Bon–. Åtsidan är stampidentisk med föregående ex, men frånsidan har punkter i valören vilket Bonniers ex inte hade. (Foto Ahlström 18)

c. Bon 253 med 3 punkter i omskriften, 7 blad, 2 öglor och 1 bandända. Bonnier skrev visserligen “2 punkter i omskriften” men stampklumpen i spetsen på toppbladet döljer med säkerhet också en punkt. (Foto MISAB 4)