Varianter till typ 16:2

Varianter till 2 Mark 1665, porträtt med mångveckad mantel som är uppsatt vid vänstra axeln; harnesket skymtar fram under mantelns upphängning; tät krans och mm IK

a. Bon 194. Samma porträtt som det som finns avbildat i Bonniers bok. (Trintens foto)

b. Bon–. Varierat porträtt och varierade sveakronor jämfört med förgående variant. Lägg också märke till interpunktionen i omskriften. (Foto MISAB 22)