Varianter – Adolf Fredrik – 1/4 Riksdaler 1765

Man brukar tala om 1/4 Riksdalrar 1765 med 9 respektive 7 serafer i serafimerkedjan, men egentligen är skillnaden mellan dessa varianter större än så. Det övre myntet med 9 serafer har Daniel Fehrman graverat båda sidor på. På åtsidan ser man det på att den är densamma som den som användes redan 1760 och där har han även sitt gs F nere i vinkeln mellan hårlock och halsavskärning. På frånsidan är serafimerkedjan utformad med 9 serafer som på alla tidigare år när han var gravör. Årtalet 1665 har givetvis någon annan slagit in i efterhand. På det undre myntet har båda sidorna sonen Carl Gustav Fehrman som upphovsman. Det ser man på att det är ett nytt porträtt som saknar gs och på att serafimerkedjan är utformad på ett annat sätt med endast 7 serafer. Tydligare än så här kan inte ett gravörsskifte åskådliggöras och det är anledningen till att de båda varianterna fick varsitt nummer i stället för att endast delas upp i a och b. (Foto MISAB 20 resp MISAB 13)