Typsida – Kristina – 1 Mark typ 2

Myntfakta:

Stockholm     1641-1642 och 1646     5,51 g     27,5-29,5 mm     75,0% silver   

Myntmästare:  Antony Grooth     (1641-1642)     mm AG eller utan mm

                         Anna Grooth      (1646)     mm AG eller utan mm

Gravör:  Petter Michelsson

Typ 2:1     1641     utan voluter      sm 65a     0 kända ex

Typ 2:2     1641     med voluter, utan mm      sm 65b      RRR

Typ 2:3     1641      med voluter, mm AG      sm–     RRRR

Typ 2:4     1642           sm 66      0 kända ex

Typ 2:5     1646           sm 67      0 kända ex

Typ 2:1 som saknar voluter på frånsidans sköld. (Foto SM-boken)

Typ 2:2 med voluter men utan myntmästarmärke (Foto Ahlström 40)

Typ 2:3 med mm AG. (Foto Bonde 1)