Typsida – Kristina – 1 Mark typ 2

Myntfakta:

Stockholm     1641-1642 och 1646     5,51 g     27,5-29,5 mm     75,0% silver   

Myntmästare:  Antony Grooth     (1641-1642)     mm AG eller utan mm

                         Anna Grooth      (1646)     mm AG eller utan mm

Gravör:  Petter Michelsson

ÅrVariantNya
sm-nr
Gamla
sm-nr
Förekomst
Typ 2:1a1641utan voluter67a65a0 kända ex
Typ 2:1b1641mm AG67bRRRR
Typ 2:1c1641utan mm67c65bRRR
Typ 2:2164268660 kända ex
Typ 2:3164669670 kända ex

Typ 2:1a som saknar voluter på frånsidans sköld. (Foto SM-boken)

Typ 2:1b med mm AG. (Foto Bonde 1)

Typ 2:1c med voluter men utan myntmästarmärke. (Foto Ahlström 40)