Typsida – Kristina – ½ Riksdaler typ 1

Myntfakta:

Sala     1639-1641     14,39 g     36-37 mm     87,8% silver

Myntmästare:  Markus Kock          inget mm

Gravör:  Petter Michelsson

Typ 1:1a1639stort porträtt, MDCXXXVIIIIsm 23aRR
Typ 1:1b1639mindre porträtt, MDCXXXVIIIIsm 23bRRRR
Typ 1:1c1639mindre porträtt, MDCXXIXsm 23cR
Typ 1:1d1639felaktigt årtal, MDCMXXXVIIIIsm–unik?
Typ 1:2a16401639 års mindre porträttsm–RRR
Typ 1:2b16401640 års stora porträttsm 24aRRR
Typ 1:2c16401640 års mindre porträttsm 24b
Typ 1:316411640 års mindre porträttsm 25RRR

Typ 1:1a med ett porträtt på drottningen som delar omskriften. Frånsida med årtalet MDCXXXVIIII. (Foto MISAB 8)

Typ 1:1b. En något mindre bild av drottningen, men kombinerat med samma frånsida som på föregående variant. (Foto SNF 121)

Typ 1:1c. Samma åtsida som föregående men nu med årtalet MDCXXXIX på frånsidan. (Mynthusets foto)

Typ 1:2a. Samma åtsida ännu en gång men nu med 1640 års frånsida. En mycket sällsynt variant som inte beskrivits innan detta ex lades ut på Myntkompaniets auktion 20. Myntkompaniets foto)

Typ 1:2b. Som föregående men med 1640 års åtsida. Porträttet är nästan detsamma, men omskriften är något olika; PR:HAE: i stället för P:HE: (Foto Spink 143)

Typ 1:2c med ett ännu mindre porträtt. Fortfarande 1640. (Foto MISAB 24)

Typ 1:3. Föregående åtsidesstamp användes även i liten skala 1641. (Foto MISAB 2)