Typsida – Karl XI – 3 Daler sm

Myntfakta:

Avesta    

Myntordning 20/2 1674     4,081 kg

Gravör: Johan Michelsson Planting

Typ 1:1.     1674          sm 264

De 3 stjärnorna längst ner på mittstämpeln (th) betyder att kopparn levererats av privata personer eller företag. (Bertel Tingströms foto)