Typsida – Karl XI – 3 Daler sm

Myntfakta:

Avesta    

Myntordning 20/2 1674     4,081 kg

Gravör: Johan Michelsson Planting

Gamla sm 264

Nya sm 267

Totalt 7 kända ex. Ingen i privat ägo.

De 3 stjärnorna längst ner på mittstämpeln (th) betyder att kopparn levererats av privata personer eller företag. (Bertel Tingströms foto)